Hội thao kiểm tra thể lực nhân viên thực tập ngày 22/04/2017

Hội thao kiểm tra thể lực nhân viên thực tập ngày 22/04/2017

Chúc mừng kết quả kiểm tra đều đạt vượt mức chỉ tiêu đề ra
Hội thao kiểm tra thể lực nhân viên thực tập ngày 22/04/2017

Giải nhất bơi 200m tự do Nam: Nguyễn Văn Thân (3'47")

Giải nhất bơi 100m tự do Nữ:  Huỳnh Kim Anh (4'03")
 
Giải nhất chống đẩy Nam: Trương Ích Phát (60 lần)
 
Giải nhất nhảy dây 200 lần Nữ: Huỳnh Kim Anh (1'27")
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thành tích các nội dung khác.
SHARE